Skarby Egiptu

W roku 2015 największa kolekcja skarbów antycznych z epoki faraonów, Egipskie Muzeum Starożytności w Kairze, powszechnie nazywane Muzeum Egipskim, obchodziło 180 rocznicę założenia.  Dzieje tej kolekcji, liczącej obecnie ponad 150 tys. eksponatów oraz kilkadziesiąt tysięcy nadal przechowywanych w magazynach z braku miejsca, rozpoczęły się 15 sierpnia 1835 roku.
Tego dnia wydane zostały, dzięki staraniom Rifa’a al-Tahtawi (1801-1873), pierwsze egipskie przepisy regulujące handel zabytkami. O skarbach dawnej przeszłości nad Nilem świat, przynajmniej zachodni, dowiedział się dopiero w rezultacie wyprawy wojennej (1798-1801) generała Napoleona Bonaparte  do Egiptu.

Zaginione skarby starożytności - Egipt

 

  


W skrócie

info
 

Dzieło życia Augusta Mariette


Prowadzone przez francuskiego historyka, archeologa i egiptologa (1821-1881) intensywne prace wykopaliskowe umożliwiły zebranie sporej kolekcji zabytków z różnych regionów Egiptu. W 1863 roku postanowiono udostępnić je zwiedzającym w Egipskim Muzeum Starożytności mieszczącym się wówczas w budynkach nad brzegiem Nilu. Jednak powiększające się stale zbiory wymusiły zbudowanie dla nich specjalnego, dostosowanego do muzealnych potrzeb gmachu, który powstał na placu Midan at-Tahrir, w Kairze.
Od dobrych paru lat trwa jednak budowa nowej muzealnej siedziby w pobliżu piramid w Gizie. Mają do niej zostać przeniesione eksponaty najcenniejsze i budzące największe zainteresowanie zwiedzających, wśród nich skarby z grobowca Tutanchamona. Zaś wiele innych, bo zasoby muzealnych magazynów są ogromne, prezentowane mają być nadal w dotychczasowym gmachu.
  

info

Zbiory muzealne