z podróży

Grecja - Peloponez 

Na Peloponezie historyczne ukształtowały się krainy: Achaja, Arkadia, Koryntia, Argolida, Elida, Mesenia i Lakonia z dużymi ośrodkami miejskimi Mykeny, Argos, Epidauros, Korynt, Mistra, Nauplion, Nemea, Olimpia, Pylos, Sparta, Tegea, Tyryns.  

W II tysiącleciu p.n.e. Achajowie wyparli z półwysku tamtejszą ludność. Około XIII i XII wieku p.n.e. półwysep został opanowany przez Dorów. Od VII wieku p.n.e., już po upadku potężnych Myken i przemijających "wiekach ciemnych",
Peloponez zdominowała Sparta, założycielka Związku Peloponeskiego, tworząc lokalne imperium, aż do klęski zadanej jej przez Teby pod Leuktrami w roku 371 p.n.e. W tym  czasie już znaczenia kultu religijnego i sportowego nabrała Olimpia, a nieco później w Argolidzie nad Zatoką Sarońską powstało sanktuarium Asklspiosa w Epidauros. 

  W przygotowaniu

  W przygotowaniu

  W przygotowaniu

  W przygotowaniu


Z Dziennika...

2015
 

Olimpia


Olimpia, najważniejsze miejsce kultu Zeusa, gdzie odbywały się co 4 lata igrzyska panhelleńskie, zwanymi od tego miejsca olimpijskimi. To na tym wzgórzu, według mitu,  Zeus pokonał swego ojca Kronosa i stał się najważniejszym bogiem. W 776 p.n.e. u stóp wzgórza, gdzie wzniesiono sanktuarium poświęcone Zeusowi, (ok. 1000 p.n.e.)  odbyły się pierwsze igrzyska. Od tej chwili igrzyska  stały się podstawą rachuby czasu liczonego olimpiadami, tj. czteroletnimi okresami pomiędzy igrzyskami olimpijskimi (podawano kolejną olimpiadę, a w jej ramach rok: np. drugi rok osiemdziesiątej trzeciej olimpiady). Nie były to wprawdzie jedyne odbywające się w starożytności imprezy sportowe, ale posiadały największą rangę. Innymi panhelleńskimi zawodami były igrzyska pytyjskie ku czci Apollina w Delfach, istmijskie na Istmie Korynckim poświęcone Posejdonowi oraz nemejskie w Nemei dla Zeusa. 


2015

Epidauros


Epidauros, gdzie od VI wieku p.n.e. istniało największe, obok wyspy Kos, sanktuarium Asklepiosa (Asklespiejon) – boga medycyny. Świątynia powstała według projektu Teodotosa ok. 370-380 p.n.e., z chryzelefantynową statuą boga o 7 m wysokości siedzącego na tronie z jedną ręką wspartą na lasce, a drugą spoczywającą na głowie węża, z psem leżącym u stóp. Rzeźbę wykonał Trasymedes z Paros. Oprócz znaczenia sakralnego miejsce odgrywało rolę szpitala-zdrowiska, gdyż klimat na tym obszarze jest łagodny, bogaty w lasy sosnowe, które wydzielają przyjemny i zdrowotny aromat żywicy. W pobliżu zlokalizowane są źródła mineralne o właściwościach zdrowotnych. Przez 500 lat Epidauros było miejscem pielgrzymek starożytnych Greków, pragnących oddać cześć bogowi medycyny. Ludzie odwiedzali to miejsce licząc na pomoc w chorobie i uzdrowienie. Na miejscu stosowano różnorodne metody leczenia, poczynając od zabiegów chirurgicznych na psychoterapii i magii kończąc.


2015

Mykeny


Mykeny, gniazdo niezwykle prężnego i wojowniczego ludu, który podczas swojej ekspansji zajął osłabioną po straszliwej katastrofie w wyniku wybuchu wulkanu Kretę, ok. 1450 roku p.n.e., i przyczynił się tym samym do wyginięcia pierwotnej kultury minojskiej. Mieszkańcami Myken byli Achajowie, którzy niejednokrotnie z Peloponezu podejmowali łupieżcze wyprawy wojenne. Największa i najgłośniejsza z nich, skierowana przeciwko Troi, została utrwalona przez Homera w  Iliadzie. Achajowie władali nie tylko w Mykenach, mieli też twierdze w Pylos i Tirynsie,ale zakładali również kolonie na Cyprze, w Pamfilii i Rodos.

   
.